Jak ciało reaguje na stres

Rewelacyjna animacja !

„Stress is more than an emotion, it’s a physical response” / Stres to wiecej niż emocja, to fizjologiczna odpowiedź

„What does this all mean to you? Your life will always be filled with stressful situations. But what matters for your brain and entire life is how you respone to this stress”

/Co to wszstko znaczy dla Ciebie? W Twoim życiu zawsze będą istniały różne stresory, ale to co ma znaczenie dla Twojego mózgu i całego życia,to, jak Ty zareagujesz na te stresory.

I w tym właśnie pomaga TRE- uczy tego, jak można zdrowo i bezpiecznie radzić sobie ze skutkami oddziaływania stresorów