PRACOWNIA SAMODOŚWIADCZANIA

TRE - TENSION, STRESS AND TRAUMA RELEASING EXERCISES

O mnie

Przesłany obraz

ANNA BOROWIEC-MAJKOWSKA

psycholog
psychoterapeuta
seksuolog w trakcie certyfikacji
certyfikowany Praktyk TRE® stopnia I i II
Pracuję w Specjalistycznej Poradnii Profilaktyczno-Terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z rozmaitymi trudnościami. Zajmuję się pomocą psychologiczną, psychoterapią oraz profilaktyką. Fascynuje mnie proces terapeutyczny i rozumienie człowieka w sposób holistyczny, stąd też w mojej praktyce pojawiło się TRE.

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE I ARTYKUŁY